Ynsseter - Lundebergseter - Bekken - Høgda

Publisert første gang 9. august 2016, redigert av Jørgen Johannessen

Ukens tur: PÅ GJENGRODDE STIER - Ynsseter-Lundbergseter-Bekken-Høgda. (Skrevet av Arne Kvamme). På 18 og 19-hundretallet var det som kjent mange boplasser øst på Skogen. Stier brukt av folk og fe gikk på kryss og tvers mellom bostedene. Barn skulle til skolen, husmenn til arbeid på storgårdene nede i bygda, buskap til og fra setrene, mat og varer transporteres m.m.

De fleste av stiene er i dag gjengrodd eller erstattet av skogsbilveger, men gjengrodde stier avmerket på kart kan med GPS på mobilen ganske nøyaktig gjenfinnes. Jeg har nå merket og ryddet en rundtur mellom de overnevte plassene.

Utgangspunkt for turen kan være å gå eller sykle Svarthusvegen eller Lundbergsetervegen til Bekken (Bomveger) eller kjøre Ynssetervegen til bommen der stien begynner. Det kan være noe fuktig ved kryssning av Blåkollmyrene, men ellers gikk de gamle stiene der det var lettest å ta seg fram i terrenget. Rundturen er på ca. 10 km (ikke medregnet skogsbilvegene fra Svarthus eller Sagbakken til Bekken). Turen kan lett utvides med avstikker til Nybakk og Udnesseter. God tur!

13895333_1080654452010550_4497344942408741237_njpg


13987427_1080657728676889_7625139273851477903_ojpg
Husmannsplassen Høgda var bebodd fram til 1915. Steinmurer etter hovedhus,potetkjeller og låvebru gjenkjennes i terrenget. 2 av personene på bildet har sine aner herfra.

13995583_1080656775343651_8345032599538068588_ojpg
Rydningsrøys på Blåkollen som var bebodd ca 1850.
13938147_1080657252010270_1623002279688622374_ojpg
Husmannsplassen Øvre Bekken hvor bl.a. Ole Olsen "Paggen" bodde omkring 1860.

13938180_1080654735343855_7613404960797674799_ojpg
Her går stien ganske bratt opp mot Ynshøgda fra bommen på Ynssetervegen.

13925470_1080654945343834_3642748025320878136_ojpg
Det er fin utsikt fra stien opp mot Ynshøgda

13901345_1080656278677034_9064099728690953025_njpg
Myssmerkleiva. Vidar Sletner (bildet) som er oppvokst på Ynsseter og kjentmann i området, ble fortalt av sin bestemor at en kløvhest på veg ned til bygda lastet med myssmer (et biprodukt av smør og osteproduksjon) skle på det glatte berget og ble så skadet at den måtte avlives/slaktes på stedet.

13937990_1080655305343798_446424916833171741_ojpg
Rasteplass ved Bleikmyrene

13995432_1080656632010332_2469798511988067184_ojpg
Utsikt fra Seterhøgda ved Lundbergseter, 401m.o.h. Skog så langt øyet rekker.