Skolestien til Udnesseter

Publisert første gang 2. september 2016, redigert av Jørgen Johannessen

SKOLESTIEN TIL UDNESSETER (Skrevet av Frits Wahlstrøm)
Brauterseter skole ved Øysjøen var i drift i 25 år, fra 1924 til 1949. Skolen var to-delt, og hadde opptil 20 elever årlig. På Udnesseter vokste det opp 12 barn. De øvrige elevene kom fra boplassene Udnesseter, Brauterfallet, Nybakk, Bergeseter, Brauterseter, Velta og Kjensli.

Skolestien til Udnesseter ble ryddet og blåmerket sommeren 2016. Den er på fem kilometer og går i et trivelig skogsområde fra Øysjøen og i bratte svinger østover opp Sleppa. Her ble tømmeret dratt ned til Øysjøen og fløytet videre til Haldensvassdraget i gamle dager.

Etter to kilometer krysser stien Nybakkveien, og her kan vi se steinrøyser etter nedlagte Øvreseter. Stien fortsetter over hogstfelt og gjennom gammel skog til Brauterfallet. Fra Brauterfallet følger skolestien Nybakkveien noen hundre meter. I første veikryss går man inn på den gamle kjerreveien mot Nybakk og Udnesseter.

Nybakk ligger på 401 meter og Udnesseter på 404 meter, og fra begge plassene er det utsikt mot åsene i Värmland, Tryvann, Norefjell og Skreifjellene. Det er blåmerket sti på 500 meter mellom Udnesseter og Nybakk.
GOD TUR!

14212687_1099451463464182_8998751205698003170_njpg
Turen starter fra Øysjøen der det er parkeringplass for noen biler.

14192080_1099451570130838_4291582250334939823_njpg
Start fra Brauterseter skole ved Øysjøen. Skolen ble nedlagt i 1949, men er i god behold.


14231260_1099451486797513_5051393479426092706_ojpg
Udnesseter ligger høyt og fritt, 404 m.o.h. og er det høyeste punktet i den sørlige delen av Nes kommune. Fraflyttet i 1970.

14231217_1099451573464171_8919581537949668191_ojpg
Ny klopp ble bygget over bekken på stien til Udnesseter sommeren 2016. Mira og Arne Kvamme i arbeid.
14137979_1099451490130846_413379952912147128_ojpg
Brauterfallet. Skolestien går tvert gjennom plassen. Her bodde det folk frem til 1950

14241445_1099451610130834_1812756880331274701_ojpg
Fra Nybakk. Det er bare ca. 400m til Udnesseter
14207814_1099451533464175_1681727207576806272_ojpg
Nybakkk er en gammel finneplass. Her bodde det folk frem til 1969. Et populært utfartssted for skigåere. Bildet fra Nes turlags formiddagstur 30/8-16.