Saksliste 2019

Saksliste - Årsmøte 2019

Nes Turlag


1.   Åpning av årsmøte

-         Valg av møteleder og referent

-         Valg av to personer til signering av protokoll

2.   Godkjennelse av innkallelsen

3.   Styrets årsberetning

4.   Regnskap

5.   Budsjett

6.   Valg

-         Valg av 1 representant for 2 år

-         Valg av styreleder for 1 år

-         Valg av økonomi ansvarlig 2 år

7.   Innkomne forslag

8.   Fastsette kontingent

9. Orientering om fremtidige prosjekter