Sagstuåsen/Røsåsen

(Publisert første gang 17. juni 2016, redigert av Jørgen Johannessen)

UKENS TUR denne gang er Sagstuåsen/Røsåsen: Området har mange stier og tråkk etter boplasser som var i bruk på 18 og 19-hundretallet. I dag er det mest mosegrodde hustufter og steinrøyser etter rydding av åkerland å se etter tidligere tiders slit for å livberge seg. Sentralt i området ligger den bevarte husmansplassen Mørkholtet som var bebodd fram til 1990, men som nå gror igjen av krattskog. Sagstusjøen er mye brukt til bading,fisking,padling m.m. Øststranda jeger- og fiskeforering driver en del kultivering og utsetting av ørret i sjøen og selger fiskekort. De har bygget gapahuk i nordenden av sjøen. Toppen av Røsåsen(293moh) er et yndet turmål med rasteplass og fin utsikt over mye av bygda. Det er flere blåmerkede stier i området."Sagstuåsen rundt" er et forsøk på å knytte sammen flere gamle og nye stier til en rundtur på 1-2 timers gange, kan eventuelt forlenges til Røsåsen og Vindmyrhøgda(Se lysblå stier på kartet). Du kan lese mer om gammel bosetning m.m. i området bl.a. i et lite hefte som ble skrevet til historelagets nattvandring i 2003: http://romerike.historielag.no/…/Prosj…/Nattvandring2003.pdf


13419140_1045786212164041_7280010429016894771_njpg13428000_1045786125497383_3341428553201425939_njpg