Langvannet og Lisbettjenn på isen

Når isen er trygg kan man gå over Langvannet og videre til Lisbettjenn. Vær forsiktig og følg isvettreglene.  Start ved den nedlagte skolen i nordenden av Langvannet. Etter å ha fulgt Langvannet kan man gå i land ved "Krakkliggerhuken" og følge stien videre til sydenden av vannet.  Her går stien videre fra Langvannet mot Lisbettjenn.  Langkloppa mellom Lisbettjenn og Langvannet ble rehabilitert av elever og lærere ved Runni Ungdomsskole høsten 2021. På tavla ved Lisbettjenn kan man lese den dramatiske historien fra 1816 da husmanskona Lisbet ble drept.

Langvann kartpng