Folvellsetra

Ved Folvellsetra vest for Flolangen ligger et klebersteinsbrudd fra jernalderen. I dette bruddet ble det tatt ut emner til kar og gryter. Det er funnet klebersteinsgryter i gravfunn på øvre Romerike. Disse antas å stamme fra bruddet ved Folvellsetra. På nedsida av klebersteinsbruddet er en stor avfallshaug. Et av gravfunnene fra Drognesjordet er utførlig beskrevet av Kulturhistorisk museum. Dette innlegget er basert på Nes kommunes Kommunedelplan for kulturminner, etc.

1_cf34985_507_740pxjpg
Klebergryte fra Drognes sammenlimt. Diameter ca 32 cm. Museumsnr. C60102/20. Foto: Vegard Vike, KHM/UiO.

Gruveinngangjpg
Gruveinngang ved klebersteinsbruddet. Det er mulig å stå inne i gruven. Foto. Frits Wahlstrøm

Follvelsetrajpg
Steinbruddet er fredet. Vern om vår felles kulturarv. Riksantikvarens database over fredede kulturminner. Skjermdump. Jørgen Johannessen.