Elvelangs med Frits Wahlstrøm - Søndag 6. mars 12:00

Frits Wahlstrøm tar deg med på tur elvelangs fra Høieparken til Hennisand. Det blir fortellinger og historie fra gamledager. Nes Turlag serverer kaffe fra bålpanne i Høieparken. Turen er et samarbeid med Barnas turlag som arrangerer akedag i Høieparken. Nå har vi en pakke for barn, foreldre og besteforeldre og ellers alle som er interessert.

På bildet ser vi  montering av lense i Glomma ved Årnes på Øvre Romerike i 1954. Arbeidet gjøres fra to robåter, en på hver side av ei såkalt «dobbeltlense», altså en forholdsvis kraftig ledeinnretning for løstømmer som kom flytende på elva. Her trer karene kjetting gjennom hullene i endene på et nytt stokkepar, som sannsynligvis skulle lenkes til enden av den lensa som allerede var på plass. Det var to fløtere i hver båt. To av dem samarbeidet om arbeidet med kjettingen, de to andre passet antakelig på at båtene lå i riktig posisjon, og rodde når det var behov for det. Karene er (fra venstre): Ole Brautereng (1922-1982), Gudbrand Grønnerud (1890-1973), Hans Gruehaugen (1891-1977) og Einar Inngjerdingen (1901-1988). Fra digitalt museum

Foto: Anno Norsk Skogmuseum.