Årsmøte 2018. Årsmelding og saksliste.

Ginzogroomerjpg

Årsmelding

Nes Turlag

2017

Tillitsverv

Leder:                        Gunnar Lyster

Sekretær:                  Bjørn Henning Larsen

Økonomi:                  Teis Lund Gregersen

Styremedlem:           Jørgen Johannessen

Styremedlem:             Terje Damstuen

 

Revisorer:                   Geir H. Ingeborgrud og Tor M. Grue

Valgkomite:              

 

Medlemmer

Det er per d.d. 422 betalende medlemmer i Nes Turlag. I 2018 er kontingenten kr 250,-.

Styrets arbeid

Styret har avholdt 6 styremøter fram til årsmøtet 22.05.2018. I tillegg har Gunnar Lyster representert Nes Turlag i Nes friluftsråd. Nes Turlag er også representert i styret for Stiftelsen Dragsjøhytta ved Teis Lund Gregersen.

Økonomi

Turlagets økonomi er sunn og likviditeten ansees god. Det vises til regnskapet for 2017 for utfyllende informasjon. Alt arbeid som utføres i turlaget er ulønnet.

 

Vi har i år mottatt rundt 24 000 kr fra Norsk tipping. I tillegg har vi solgt flere stolper i år, primært til privatpersoner.

 

 

Skiløyper og sommerstier

Det er et korps på 4 – 5 personer som sørger for skiløyper i Nes Turlag sitt område. Foruten turlagets to scootere kjøres det også med to private scootere ved behov. Løypekjørene driver også med noe rydding i løypetraseene, men de ønsker seg en større aktivitet på dette området inkludert stedvis bearbeiding av terrenget for å bedre forholdene når det er lite snø. Dette vil også gi mindre slitasje på utstyret.

Det har vært bra skiføre denne sesongen og aktiviteten med løypekjøring har vært stor. Det ble kjørt opp i overkant av 50 kilometer løyper. Utstyret holdes i god stand av våre dyktige løypekjørere og de fortjener en stor takk for sin innsats.

Stifinnergruppen
Stifinnergruppen har i 2017 bestått av Arne Kvamme, Eivind Stokke og Frits Wahlstrøm.

Gruppen har hatt følgende arrangementer:

6 (6) annonserte formiddagsturer med kultur og historie. Se nedenfor.

43 (26) tirsdagsturer til fots eller på ski. Fra 2 til 19 deltagere.

1 (0) kulturminnedag

Parantes gjelder tall fra 2016                                        

Sponsorer for annonser: Sport 1 Årnes og Stangeskovene

Stifinnergruppen har hatt gunstig avtale med Nettbuss og Terje Halvorsen til transport.   Turene er planlagt og gjennomført i egen regi. Lokale turledere og informanter er benyttet.

Følgende annonserte turer er gjennomført i 2017:

2. mai: Sesongåpning med tur fra Rommen golfpark til Nes kirkeruiner. Arild Larsen fortalte om Nes kirkeruiner. 76 deltagere.

30 mai: Tur rundt Ellingsjøen i Fenstad med start fra Åland. Turledere: Bente Aarhus og Sverre Rimstad. 27 deltagere.

11 juni: Tur til Brattlia med start fra Nordre Rakeie. Oddbjørn Berg fortalte historier og orienterte om Brattlia gård. Ole Erik Eier fortalte om Brattlia skole. Grilling. 48 deltagere.

29. august: Tur langs Lærerinnestien fra Auli kirke til Brauterseter skole. til Udnesseter. Turleder: Halvor Western. Omvisning på skolen v/Bernt Bauterseter. 55 deltagere.

17. september: Kulturminnetur fra Velta til Folvellseter. Turleder: Arild Larsen. Orientering om Kleberstensgruvene. 25 deltagere

26. september: Tur til Skogbygda med start fra Mostuen til Rottjern, Rommivangen og Fyrivangen. Turleder: Gunnar Frigård. 49 deltagere

17. oktober: Tur i områdene rundt Hvamseter. Turleder: Eva Aarhus Vandsemb. Søren Vandsemb fortalte om Hvamseter og om nybrottsbrukene på Hvamsmoen. 46 deltagere.

 

Folkehelseuken
I anledning Folkehelseuka arrangerte Nes Turlag drikkepost under Dragsjøen rundt, og hadde stand ved Dragsjøhytta.

Årnesdagene

Nes Turlag hadde som vanlig stand på Årnesdagene – en viktig arena for å verve nye medlemmer, og for å informere om hva vi gjør.

 

Nytt turkart

Nes kommune har startet med nytt turkart, elektronisk og på papir. Turlaget har deltatt i dette arbeidet.

Hjemmeside og facebook
Vi har i dag 1505 følgere på facebook.

Vi har i denne perioden byttet e-post og nettside-leverandør, noe som har gjort jobben med endringer og oppdateringer mye lettere for oss. Dette har med ført at vi har ny e-post: post@nes-turlag.no og ny hjemmeside: nes-turlag.no.

Utstyr og materiell

Våre to snøscootere holdes i god stand av scooterkjørerne. Vi har gått til innkjøp av hydraulisk sporlegger, noe vi har hatt god nytte av i vinter.

 

Vi har bestilt to ny gapahuker. Den ene skal settes opp mellom Dragsjøhytta og Fjellfoten, den andre på Røssåsen.

 

 

 

Årnes, 15.05.2018

 

 

 

Gunnar Lyster                                               Terje Damstuen

 

 

 

Teis Lund Gregersen                                     Jørgen Johannessen

 

 

 

Bjørn Henning Larsen

Saksliste - Årsmøte 2018

Nes Turlag


1.    Åpning av årsmøte

-         Valg av møteleder og referent

-         Valg av to personer til signering av protokoll

2.    Godkjennelse av innkallelsen

3.    Styrets årsberetning

4.    Regnskap

5.    Budsjett

6.    Valg

-         Valg av 1 representant for 2 år

-         Valg av styreleder for 1 år

-         Valg av økonomi ansvarlig 1 år

7.    Innkomne forslag

8.    Fastsette kontingent

9. Orientering om fremtidige prosjekter