Nes Turlag

Naturen er for alle

Våre verdier

Nes Turlag (NT) sin hovedmålsettingen er å tilrettelegge for aktiv bruk
av våre flotte turområder. Vi skal aktivt bidra til at så vel
funksjonshemmede, som funksjonsfriske i alle aldersgrupper kan ha
glede av friluftsliv og naturopplevelser i vår kommune. Vårt arbeide
retter seg mot alle turinteresserte i bygda.


Våre flotte skogområder, fiskevann, historiske kulturminner,
utsiktsområder etc. er fantastisk tur- og rekreasjonsområder og det vil i
vårt arbeide være viktig å ta hensyn til, og tilrettelegge for de ulike
interesseområdene. Dette vil selvfølgelig også gjelde skog-/ grunneiere
og deres interesser. NT skal derfor også vise interesse for vern av natur
og friluftsområder.

9a8a2082-2eec-46ed-8d0d-60d7902f980cjpg


Noen liker stille og rolige turer, andre liker å sykle, å ri på hest eller ha
med seg hund. I Nes Turlag ønsker vi at alle skal kunne nyte våre
naturområder. Det vil derfor være viktig å tilrettelegge for de ulike
interesseområder, men det vil også være viktig at vi vil vise hensyn til
hverandre.


Ulike interesser vil det alltid være for oss alle, så lagets apell til alle
turgjengere er: Respekter andre, vis hensyn, og ha en hyggelig tur i naturen.
Vi håper dette vil være til glede for deg og alle andre som ønsker å
bruke våre fantastiske naturområder.


Turforslag og nyheter


Årsmøte 2021

Åsrmøtet avholdes torsdag 14. oktober 2021 på Dragsjøhytta klokken 1800.

STYRET I NES TURLAG

 Jørgen Johannessen - styreleder, økonomiansvarlig og  webansvarlig

Gunnar Halvorsen - styremedlem

Bjørn Henning Larsen - styremedlem og sekretær

Morten Bratli - styremedlem

Ole Jørgen Halvorsen - styremedlem


Meld deg inn i Nes Turlag via e-post!